• AKTUALNOŚCI
 • GALERIA
 • KONTAKT
 • Upośledzenie umysłowe

  Zgodnie z obowiązującymi klasyfikacjami upośledzenie umysłowe określane jest jako zaburzenie rozwojowe dotyczące umiejętności poznawczych, językowych, motorycznych, społecznych i innych umiejętności adaptacyjnych [Czownicka 2003].

   

  Zgodnie z definicją Amerykańskiego Towarzystwa do Spraw Upośledzenia Umysłowego niepełnosprawność intelektualna jest to stan ujawniający się przed 18 rokiem życia, charakteryzujący się:

  • funkcjonowaniem intelektualnym znacznie poniżej przeciętnej
  • istotnym ograniczeniem niektórych osobistych umiejętności i sprawności w zakresie jednej lub większej liczby wymienionych poniżej zdolności:
  • umiejętność porozumiewania się,
  • sprawność w zakresie samoobsługi,
  • radzenie sobie z czynnościami dnia codziennego
  • sprawności interpersonalnych
  • umiejętności podejmowania decyzji (kierowanie sobą)
  • dbania o własne zdrowie i bezpieczeństwo
  • radzenie sobie w szkole
  • organizowanie czasu wolnego
  • radzenie sobie w pracy 

  [https://pl.wikipedia.org/wiki/Niepe%C5%82nosprawno%C5%9B%C4%87_intelektualna]

   

  Zooterapia


  Niewątpliwie, szczególne zainteresowanie w rehabilitacji osób upośledzonych intelektualnie wzbudza obecność wyjątkowych „terapeutów” zwierzęcia.

  1. Doznania ruchowe pozwalają na odczuwanie stanów ruchu i bezruchu, odczuwanie rytmu ruchu , różnicowanie prędkości ruchu.
  2. Doznania zmysłowe stwarzają możliwość dotykowego rozpoznania różnych jakości, które płyną z ciała konia czy też innego zwierzęcia.
  3. Rozwijanie dojrzałości społecznej i poczucia odpowiedzialności za siebie to kolejna możliwość jaka daje zooterapia [Czownicka 2003, Strumińska 2003].
  © Centrum Zooterapi WSIiZ. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Tel. 0 17 8661 341, fax. 0 17 8661 344, Kielnarowa 386A