• AKTUALNOŚCI
 • GALERIA
 • KONTAKT
 • Jazda konna

  W naszym Centrum Zooterapii prowadzona jest także rekreacja konna. Zajęcia prowadzą doświadczeni instruktorzy jazdy konnej. Zajęcia odbywają się w każdy dzień tygodnia po wcześniejszym uzgodnieniu dnia i godziny. Mamy do dyspozycji 4 małe konie (hucuły) oraz 3 duże.

   

   

  Kontakt w sprawie informacji i rezerwacji jazd konnych:

  +48 17 866 14 24 

   

   

   

  CENNIK
  CENTRUM ZOOTERAPII W KIELNAROWEJ
  Obowiązuje od 1.02.2017 r.
   
   
   

   
  Oferta:
   
  Czas trwania:
   
  Cena:
  Nauka jazdy (lonża)
  35 min
  35 zł
  Jazda w zastępie
  45 min
  38 zł
  Trening indywidulany
  45 min
  41 zł
  Trening specjalistyczny (ujeżdżenie/skoki)
  45 min
  41 zł
  Karnet zwykły
   10 jazd
   330 zł
   
   Obowiązuje od 1.03.17 r
  Wyjazd w teren (dla osób bez karnetu)
  1 - 1,5 h 55 zł
  Wynajęcie bryczki dwukonnej 1 - 2 h 250 zł
  Wynajęcie kręgu ogniskowego - 100 zł
  Hotel Boks
  -
  650 zł m-c
  Obowiązuje od 1.03.17r.
  ZOOTERAPIA
  Hipoterapia
  30 min 50 zł
  Felinoterapia 30 min 30 zł

   
  Regulamin porządkowy
  Centrum Zooterapii WSIiZ w Kielnarowej
   
  1. Wszystkie osoby przebywające na terenie stajni zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu, zasad BHP i ppoż. oraz do stosowania się do uwag kierownika, instruktora i pracowników obsługi.
  2. Surowo zabrania się wchodzenia do stajni z otwartym ogniem oraz palenia go na terenie całego obiektu. Palić można jedynie w miejscach do tego wyznaczonych.
  3. Każda osoba przebywająca na terenie stadniny zobowiązana jest do przestrzegania porządku.
  4. Uczestnicy jazd zobowiązani są posiadać:
  - ochronne nakrycie głowy (kask, toczek) podczas jazd na ujeżdżalni jak i w terenie,
  (możliwe jest skorzystanie z kasków należących do ośrodka),
  - obuwie umożliwiające bezpieczną jazdę,
  - długie wygodne spodnie, nie powodujące obtarć (bryczesy, getry).
  1. W stajni można się zbliżać jedynie do koni wyznaczonych przez instruktora.
  2. Wypuszczanie koni oraz jazdy konne mogą odbywać się wyłącznie za zgodą i w obecności instruktora.
  3. W razie umyślnego okaleczenia lub oszpecenia konia, uszkodzenia sprzętu jeździeckiego, pomieszczenia bądź urządzeń ośrodka sprawca ponosi odpowiedzialność materialną za wyrządzoną szkodę.
  4. Za rzeczy osobiste pozostawione na terenie stadniny ośrodek nie odpowiada.
  5. Należy pamiętać, aby swoim zachowaniem nie spłoszyć innych koni.
  6. Wszelkie zabiegi pielęgnacyjne koni należy wykonywać w wyznaczonym przez instruktora miejscu.
  7. Wszystkie konie są karmione w określonych porach przez obsługę stajni i niedopuszczalne jest samodzielne ich dokarmianie.
  8. Właściciele psów zobowiązani są do sprzątanie po swoich psach.
  9. Wszelkie usterki urządzeń stajennych należy bezzwłocznie zgłaszać obsłudze stajni.
  10. Na terenie Centrum Zooterapii obowiązuje zakaz spożywania alkoholu oraz przebywania pod jego wpływem.
  11. Należy stosować zasadę ograniczonego zaufania względem siebie, osób obcych i koni.
  12. Dzieci mogą przebywać na terenie stadniny jedynie pod opieką dorosłych. Natomiast uczestnictwo osób niepełnoletnich w jazdach musi być poprzedzone podpisaniem oświadczenia przez rodzica lub prawnego opiekuna.
  13. Do stajni przychodzimy zawsze 15 minut przed ustaloną godziną jazdy. Po przydzieleniu konia należy go przygotować (wyczyścić, osiodłać) pod nadzorem instruktora.
  14. Po skończonej jeździe (jeżeli jest to jazda ostatnia), należy rozsiodłać konia, umyć wędzidło, a sprzęt odłożyć w wyznaczone miejsce.
  15. Czas jazdy liczony jest od zaplanowanej godziny, jeżeli jeździec się spóźni, nie jeździ, ale płaci za całość jazdy. Jeżeli opóźnienie wynika z przyczyn niezależnych od jeźdźca w indywidualnych przypadkach można jazdę ponowić.
  16. Karnet opiewa na 10 jazd i płatny jest z góry.
  17. Za każde nieposłuszeństwo względem instruktora, instruktor ma prawo kazać zsiąść z konia. Jeździec uiszcza opłatę za całość zaplanowanej jazdy niezależnie od tego, ile czasu siedział na koniu.
  18. W związku z tym, iż jeździectwo należy do grupy podwyższonego ryzyka, zaleca się wykupienie dodatkowego ubezpieczenia.
  19. W celu umówienia się na lekcje jazdy konnej należy kontaktować się telefonicznie z instruktorem.
  20. Zaleca się pozostawienie informacji na tablicy informacyjnej o wyjeździe w teren, przewidywanym czasie i miejscu wycieczki oraz przypuszczalnej godzinie powrotu.
  21. Każda osoba umawiająca się na jazdę jednocześnie oświadcza, że zapoznała się z regulaminem porządkowym Centrum Zooterapii WSIiZ i w pełni go akceptuje.
   
   
  © Centrum Zooterapi WSIiZ. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Tel. 0 17 8661 341, fax. 0 17 8661 344, Kielnarowa 386A